Posted in Kitoblar

UMUMIY 0 ‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYADA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING SHAKLLARI .

UMUMIY 0 ‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYADA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING SHAKLLARI . Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR…

Davomini o'qish... UMUMIY 0 ‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYADA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING SHAKLLARI .
Posted in Kitoblar

OLIY PEDAGOGIK TA’LIM MAGISTRLARIDA AXBOROT — KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

OLIY PEDAGOGIK TA’LIM MAGISTRLARIDA AXBOROT — KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida…

Davomini o'qish... OLIY PEDAGOGIK TA’LIM MAGISTRLARIDA AXBOROT — KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI
Posted in Kitoblar

МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ МЕТОДОМ КЛАСТЕРА

МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ МЕТОДОМ КЛАСТЕРА Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati:…

Davomini o'qish... МЕТОДИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ МЕТОДОМ КЛАСТЕРА
Posted in Kitoblar

Ta’lim muasassalarda o`quvchilar jismoniy tarbiyasining amaliy axamiyati.

Ta’lim muasassalarda o`quvchilar jismoniy tarbiyasining amaliy axamiyati. Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Xudoberganov J. Ko’chirib…

Davomini o'qish... Ta’lim muasassalarda o`quvchilar jismoniy tarbiyasining amaliy axamiyati.
Posted in Kitoblar

TA,LlM MUASSASALARIDA O`QUVcHlLAR JlSMoNlY TARBIYASlNlNG AMAL|Y АHAMIYATI

TA,LlM MUASSASALARIDA O`QUVcHlLAR JlSMoNlY TARBIYASlNlNG AMAL|Y АHAMIYATI Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Xudoberganov.J. Ko’chirib olish…

Davomini o'qish... TA,LlM MUASSASALARIDA O`QUVcHlLAR JlSMoNlY TARBIYASlNlNG AMAL|Y АHAMIYATI
Posted in Kitoblar

Таълим муассасасида ўқувчилар жисмоний тарбиясининг мақсади.

Таълим муассасасида ўқувчилар жисмоний тарбиясининг мақсади. Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Худоберганов Ж. Ko’chirib olish…

Davomini o'qish... Таълим муассасасида ўқувчилар жисмоний тарбиясининг мақсади.
Posted in Kitoblar

Научно-теоретические основы развития физической культуры студентов высших учебнқх заведений кластерным методом

Научно-теоретические основы развития физической культуры студентов высших учебнқх заведений кластерным методом Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs…

Davomini o'qish... Научно-теоретические основы развития физической культуры студентов высших учебнқх заведений кластерным методом
Posted in Kitoblar

Лойиҳалаш фаолиятиниг ташкилий усули ва воситалари

Лойиҳалаш фаолиятиниг ташкилий усули ва воситалари Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Абдураимова И. Ko’chirib olish…

Davomini o'qish... Лойиҳалаш фаолиятиниг ташкилий усули ва воситалари
Posted in Kitoblar

“ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ ИННОВАЦИОН КЛАСТЕРИ” — МАҚСАДЛАР УМУМИЙЛИГИ ВА МАНФААТЛАР ХУСУСИЙЛИГИ ҲАҚИДА

“ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ ИННОВАЦИОН КЛАСТЕРИ” — МАҚСАДЛАР УМУМИЙЛИГИ ВА МАНФААТЛАР ХУСУСИЙЛИГИ ҲАҚИДА Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs…

Davomini o'qish... “ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ ИННОВАЦИОН КЛАСТЕРИ” — МАҚСАДЛАР УМУМИЙЛИГИ ВА МАНФААТЛАР ХУСУСИЙЛИГИ ҲАҚИДА
Posted in Kitoblar

Ta’lim tizimida klasterning o`rni

Ta’lim tizimida klasterning o`rni Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Abdiraimova I.K. Ko’chirib olish  va-adabiet-talimi-2020.rar Hajmi:…

Davomini o'qish... Ta’lim tizimida klasterning o`rni