Posted in Kitoblar

UMUMIY 0 ‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYADA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING SHAKLLARI

UMUMIY 0 ‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYADA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING SHAKLLARI Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code…

Davomini o'qish... UMUMIY 0 ‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYADA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING SHAKLLARI
Posted in Kitoblar

Talabalarda Naqshbandiya tariqati vositasida kasbiy kompetetlikni o`quv jarayonida takomillashtirish texnologiyasining o`rni.

Talabalarda Naqshbandiya tariqati vositasida kasbiy kompetetlikni o`quv jarayonida takomillashtirish texnologiyasining o`rni. Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs…

Davomini o'qish... Talabalarda Naqshbandiya tariqati vositasida kasbiy kompetetlikni o`quv jarayonida takomillashtirish texnologiyasining o`rni.
Posted in Kitoblar

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o`yinlarni tashkil etish usullari.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o`yinlarni tashkil etish usullari. Yozilgan yili: 2021- yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Yusupbayeva…

Davomini o'qish... Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o`yinlarni tashkil etish usullari.
Posted in Kitoblar

Sportchilarda dispanser nazoratni tashkil etishning xususiyatlari.

Sportchilarda dispanser nazoratni tashkil etishning xususiyatlari. Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Umaraliyeva D. Ko’chirib olish…

Davomini o'qish... Sportchilarda dispanser nazoratni tashkil etishning xususiyatlari.
Posted in Kitoblar

Kurasah orqali talabalarga milliy va umumjismoniy qadiryatlarni singdirishning ilmiy -nazariy asoslari.

Kurasah orqali talabalarga milliy va umumjismoniy qadiryatlarni singdirishning ilmiy -nazariy asoslari. Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs…

Davomini o'qish... Kurasah orqali talabalarga milliy va umumjismoniy qadiryatlarni singdirishning ilmiy -nazariy asoslari.
Posted in Kitoblar

Yoshlarni tarbiyalashda sport,ma’naviyat va qadiryatlarning samaradorligi.

Yoshlarni tarbiyalashda sport,ma’naviyat va qadiryatlarning samaradorligi. Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Xudoberganov J. Ko’chirib olish…

Davomini o'qish... Yoshlarni tarbiyalashda sport,ma’naviyat va qadiryatlarning samaradorligi.
Posted in Kitoblar

Yoshlarda jismoniy chidamlilik sifatlarini rivojlantirish

Yoshlarda jismoniy chidamlilik sifatlarini rivojlantirish Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Xudoberganov J. Ko’chirib olish  3.pdf…

Davomini o'qish... Yoshlarda jismoniy chidamlilik sifatlarini rivojlantirish
Posted in Kitoblar

Talaba -yoshlarda kurashsport turini tatbiq etish ma`naviy-axloqiy vositasi sifatida.

Talaba -yoshlarda kurashsport turini tatbiq etish ma`naviy-axloqiy vositasi sifatida. Yozilgan yili: 2021- yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Abdulaxatov A….

Davomini o'qish... Talaba -yoshlarda kurashsport turini tatbiq etish ma`naviy-axloqiy vositasi sifatida.
Posted in Kitoblar

Kurash orqali talabalarga milliy va umuminsiniy qadiryatlarni singdiring ilmiy -nazariy asoslari.

Kurash orqali talabalarga milliy va umuminsiniy qadiryatlarni singdiring ilmiy -nazariy asoslari. Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs…

Davomini o'qish... Kurash orqali talabalarga milliy va umuminsiniy qadiryatlarni singdiring ilmiy -nazariy asoslari.
Posted in Kitoblar

Talaba -yoshlarni kurash sport turini tatbiq etish ma’naviy -axloqiy tarbiya vositasi sifatida.

Talaba -yoshlarni kurash sport turini tatbiq etish ma’naviy -axloqiy tarbiya vositasi sifatida. Yozilgan yili: 2021- yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs…

Davomini o'qish... Talaba -yoshlarni kurash sport turini tatbiq etish ma’naviy -axloqiy tarbiya vositasi sifatida.