Posted in Kitoblar

O‘YIN TURLARI: IJODIY O‘YINLAR, QOIDALI O‘YINLAR, MILLIY O‘YINLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI resursni yuklash

O‘YIN TURLARI: IJODIY O‘YINLAR, QOIDALI O‘YINLAR, MILLIY O‘YINLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI resursni yuklash Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code…

Davomini o'qish... O‘YIN TURLARI: IJODIY O‘YINLAR, QOIDALI O‘YINLAR, MILLIY O‘YINLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI resursni yuklash
Posted in Kitoblar

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHDA TILNING FONETIK, LEKSIK VA GRAMMATIK ASPEKTLARI resursni yuklash

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHDA TILNING FONETIK, LEKSIK VA GRAMMATIK ASPEKTLARI resursni yuklash Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code…

Davomini o'qish... MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHDA TILNING FONETIK, LEKSIK VA GRAMMATIK ASPEKTLARI resursni yuklash
Posted in Kitoblar

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA MUSIQA TA‘LIMI VA TARBIYASINING MOHIYAT resursni yuklash

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA MUSIQA TA‘LIMI VA TARBIYASINING MOHIYAT resursni yuklash Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida…

Davomini o'qish... MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA MUSIQA TA‘LIMI VA TARBIYASINING MOHIYAT resursni yuklash
Posted in Kitoblar

TEACHING TOOLS AND ORGANIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION resursni yuklash

TEACHING TOOLS AND ORGANIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION resursni yuklash Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida R.X.Nosirova….

Davomini o'qish... TEACHING TOOLS AND ORGANIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION resursni yuklash
Posted in Kitoblar

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASINI AMALIYOTGA JORIY ETISH TEXNOLOGIYALARI resursni yuklash

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASINI AMALIYOTGA JORIY ETISH TEXNOLOGIYALARI resursni yuklash Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR…

Davomini o'qish... O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASINI AMALIYOTGA JORIY ETISH TEXNOLOGIYALARI resursni yuklash
Posted in Kitoblar

MAKTABGACHA TA’LIMDA METAKOGNITIV KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRUVCHI METODLARNI QO‘LLASH ORQALI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH resursni yuklash

MAKTABGACHA TA’LIMDA METAKOGNITIV KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRUVCHI METODLARNI QO‘LLASH ORQALI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH resursni yuklash Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code…

Davomini o'qish... MAKTABGACHA TA’LIMDA METAKOGNITIV KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRUVCHI METODLARNI QO‘LLASH ORQALI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH resursni yuklash
Posted in Kitoblar

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARI RAHBARLARIDA HUQUQIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISH resursni yuklash

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARI RAHBARLARIDA HUQUQIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISH resursni yuklash Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Sanakulova…

Davomini o'qish... MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARI RAHBARLARIDA HUQUQIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISH resursni yuklash
Posted in Kitoblar

SOG‘LOM AVLOD TARBIYALASHDA SUZISHNING AHAMIYATI resursni yuklash

SOG‘LOM AVLOD TARBIYALASHDA SUZISHNING AHAMIYATI resursni yuklash Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Saotov E.M. Ko’chirib…

Davomini o'qish... SOG‘LOM AVLOD TARBIYALASHDA SUZISHNING AHAMIYATI resursni yuklash
Posted in Kitoblar

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY resursni yuklash

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY resursni yuklash Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs…

Davomini o'qish... DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY resursni yuklash
Posted in Kitoblar

DEVELOPMENT OF THE FUTURE TEACHER PRESCHOOL EDUCATION USING AN INTEGRATIVE APPROACH resursni yuklash

DEVELOPMENT OF THE FUTURE TEACHER PRESCHOOL EDUCATION USING AN INTEGRATIVE APPROACH resursni yuklash Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code…

Davomini o'qish... DEVELOPMENT OF THE FUTURE TEACHER PRESCHOOL EDUCATION USING AN INTEGRATIVE APPROACH resursni yuklash