Posted in Kitoblar

Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslibiyati

Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslibiyati Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: O’quv-uslubiy qo’llanma Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Mamatqulov R.S. Ko’chirib olish…

Davomini o'qish... Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslibiyati
Posted in Kitoblar

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Мардонов Ш.К.Мустафакулова…

Davomini o'qish... О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
Posted in Kitoblar

Подготовка специалистов языкового профиля с психологическими факторами

Подготовка специалистов языкового профиля с психологическими факторами Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Monografiya Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Tadjiboev M.S. Ko’chirib…

Davomini o'qish... Подготовка специалистов языкового профиля с психологическими факторами
Posted in Kitoblar

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI VA MAKTAB HAMKORLIGI

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI VA MAKTAB HAMKORLIGI Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Mardonov Sh.Q. Ko’chirib olish…

Davomini o'qish... MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASASI VA MAKTAB HAMKORLIGI
Posted in Kitoblar

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ НУТҚИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАТННИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАҲЛИЛИ

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ НУТҚИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАТННИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАҲЛИЛИ Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Матчонов С. Ko’chirib…

Davomini o'qish... ЎҚУВЧИЛАРНИНГ НУТҚИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МАТННИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАҲЛИЛИ
Posted in Kitoblar

MAKTAB TA’LIMIDA YASASHGA OID GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHNI AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI

MAKTAB TA’LIMIDA YASASHGA OID GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHNI AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida…

Davomini o'qish... MAKTAB TA’LIMIDA YASASHGA OID GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHNI AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI
Posted in Kitoblar

BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK O’YINLARNING AHAMIYATI

BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK O’YINLARNING AHAMIYATI Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Narimbetova Z.A.Asqarova N.J….

Davomini o'qish... BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK O’YINLARNING AHAMIYATI
Posted in Kitoblar

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIDA KASBIY PEDAGOGIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH TALABLARI

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIDA KASBIY PEDAGOGIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH TALABLARI Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Ochilov…

Davomini o'qish... BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIDA KASBIY PEDAGOGIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH TALABLARI
Posted in Kitoblar

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Mardanov…

Davomini o'qish... ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Posted in Kitoblar

MATEMATIKADAN MATNLI MASALALARNI YECHISH JARAYONINING ASOSIY BOSQICHLAR

MATEMATIKADAN MATNLI MASALALARNI YECHISH JARAYONINING ASOSIY BOSQICHLAR Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Seytov A.J. Ko’chirib…

Davomini o'qish... MATEMATIKADAN MATNLI MASALALARNI YECHISH JARAYONINING ASOSIY BOSQICHLAR