Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Cho‘pon yigit bilan boy

Cho‘pon yigit bilan boy Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda bir boshpanasiz cho‘pon bor ekan. U juda qashshoq va kimsasiz ekan. Lekin cho‘pon…

Davomini o'qish... Cho‘pon yigit bilan boy
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Aka-uka

Aka-uka Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, o‘tgan zamonda bir aka-uka bor ekan. Akasi kunda ertalab chiqib ketib, kechqurun qaytar ekan. Ukasi uyda qolar ekan….

Davomini o'qish... Aka-uka
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Chivinboy

Chivinboy Chivinboy uchib borib, yantoq ustiga qo’nibdi. Yantoqning tikani uning tumshug’iga kiribdi. Chivinning qahri kelib, echki akasining oldiga boribdi: — Echki aka, echki aka, shu…

Davomini o'qish... Chivinboy
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Zehnli qiz

Zehnli qiz Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, o‘tgan zamonda bir chol bilan kampirning bitta-yu bitta qizi bor ekan. Qizi bo‘y yetib, sovchilar qatorlashib kela…

Davomini o'qish... Zehnli qiz
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Aqlli bola

Aqlli bola Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir er-xotin bor ekan. Ularning bitta-yu bitta o‘g‘illari bor ekan. Bir kuni xotin og‘ir kasal bo‘lib, o‘lib…

Davomini o'qish... Aqlli bola
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Do‘stlar

Do‘stlar Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, tulki, baqa va kanalar do‘st tutinishgan ekan. Ular safarga otlanishibdi. U zoq yo‘l yurishibdi. Yo‘lda bir to‘p bug‘doy…

Davomini o'qish... Do‘stlar
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Boyning o‘g‘li

Boyning o‘g‘li Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadim zamonda bir boy o‘tgan ekan. U boyning kayf-safoga berilgan, erka bir o‘g‘li bor ekan. Otasi qarib,…

Davomini o'qish... Boyning o‘g‘li
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Saxiy bilan baxil

Saxiy bilan baxil Kunlardan bir kuni baxil bilan saxiy sahroda sayohat qilib yurishgan ekan. Baxil suv solgan meshining og‘zini hyech ochmabdi, oziq-ovqat solgan xaltasini yechmabdi….

Davomini o'qish... Saxiy bilan baxil
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Do‘stlik sinovda chiniqar

Do‘stlik sinovda chiniqar Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, bir ku ni barg bilan kesak do‘st bo‘lishibdi. Ular bir-biridan ajralmaslikka ahd qilishibdi va og‘ir kunlarda…

Davomini o'qish... Do‘stlik sinovda chiniqar
Posted in Ertaklar O‘zbek xalq ertaklari

Aldarko’sa va boy

Aldarko’sa va boy Bir kuni Aldarko’sa yo’lda ketayotsa, uning oldidan boy chiqib qolibdi. U Aldarko’saga: — Hoy Aldarko’sa, qani meni bir aldab ko’r-chi, qo’lingdan kelarmikan?…

Davomini o'qish... Aldarko’sa va boy