Posted in Krilov masallari Masallar

Xasis va tovuq

Xasis va tovuq Derlar xor bo‘ladi xasis oxiri, Chunki u boriga qilmay qanoat, Bo‘lgan sari bo‘lsam, deb o‘ylar faqat. Ammo ikki bo‘lmas hyech qachon biri….

Davomini o'qish... Xasis va tovuq
Posted in Krilov masallari Masallar

Falokat bosgan Dehqon

Falokat bosgan Dehqon Bir Dehqonning uyiga Kechasi o‘g‘ri kirdi. Hovlisiyu omborin Titkilab birin-birin, Nima kirsa qo‘liga — Hammasini shipirdi. O‘g‘rida bormi vijdon?- Bechora bizning Dehqon…

Davomini o'qish... Falokat bosgan Dehqon
Posted in Krilov masallari Masallar

Dehqon va ilon

Dehqon va ilon Dehqonning oldiga keldi-da Ilon, Der: «Inoq yashaylik edi, qo‘shnijon! Bundan buyon mendan ch o‘chimagin sen, Qaragin, butunlay boshqachaman men: Bahor terimni ham…

Davomini o'qish... Dehqon va ilon
Posted in Krilov masallari Masallar

Qo‘ylar va itlar

Qo‘ylar va itlar Qarangki, qaysi bir qo‘y podasida Ochko‘z bo‘rilardan asrash qasdida — Oshirildi soqchi itlarning soni, Axir, yo‘q bu ishning yomon tomoni, Lekin ko‘paydiki…

Davomini o'qish... Qo‘ylar va itlar
Posted in Krilov masallari Masallar

Bo‘ri bilan tulki

Bo‘ri bilan tulki Tulki tovuq go‘shtin rosa tushirib, Qolganin ertalik uchun yashirib, Uxlay deb yotgandi g’aram oldida, To‘satdan och Bo‘ri kelib qoldi-da — Dediki: «Ahvolim…

Davomini o'qish... Bo‘ri bilan tulki
Posted in Krilov masallari Masallar

Mayna

Mayna Har kimda ham bor o‘zicha talant, layoqat. Lekin birov yutug’iga ko‘ngli ketib sust, Bu hunarning past-balandin bilmasdan durust- O‘sha ishga urinadi ba’zilar, afsus. Undaylarga…

Davomini o'qish... Mayna
Posted in Krilov masallari Masallar

Noshud ayiq

Noshud ayiq Deqqonning arava do‘g‘asin yasab Yaxshigina pulga sotishin ko‘rib, (Bu ish chidam, hunar etadi talab) Ayiq ham bu ishga go‘yo qo‘l urib Yashamoqchi bo‘ldi,…

Davomini o'qish... Noshud ayiq
Posted in Krilov masallari Masallar

Chumoli

Chumoli Bor ekan bir Chumoli, juda pahlavon, Bunaqasin sira ko‘rmagan tarix. Derlarki u (darj etmish rostgo‘y muarrix) — Ko‘targan ekan birdan ikki arpa don. Boz…

Davomini o'qish... Chumoli
Posted in Krilov masallari Masallar

Sa’va bilan kaptar

Sa’va bilan kaptar Sa’va tushib qoldi yovuz tuzoqqa, Bechora o‘zini urar har yoqqa. Yoshgina Kaptarcha oldi mazaqqa: “Uyatmasmi,- dedi,- kuppa-kunduzi Ilinib qolibsan, ko‘z bormi o‘zi…

Davomini o'qish... Sa’va bilan kaptar
Posted in Krilov masallari Masallar

Kakku va xo‘roz

Kakku va xo‘roz “Qanday sayraysan, Xo‘roz, Savlatdor, jarang ovoz!” “Sen-chi, erkam Kakkujon, Sayrashing cho‘ziq, ravon, O‘rmonda qo‘shiqchi yo‘q senday yoqimtoy va soz!” “Seni, qo‘shnim, o‘lguncha…

Davomini o'qish... Kakku va xo‘roz