Posted in Kitoblar

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI O‘QUV DASTURIDA VOLEYBOL DARSINING AHAMIYATI

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI O‘QUV DASTURIDA VOLEYBOL DARSINING AHAMIYATI Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida  Shermatov…

Davomini o'qish... UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI O‘QUV DASTURIDA VOLEYBOL DARSINING AHAMIYATI
Posted in Kitoblar

SOGLOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING BUGUNGI KUNDAGI ORNI

SOGLOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING BUGUNGI KUNDAGI ORNI Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs…

Davomini o'qish... SOGLOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING BUGUNGI KUNDAGI ORNI
Posted in Kitoblar

ГАНДБОЛ СПОРТ ТУРИГА ТАНЛАБ ОЛИШ ЖАРАЁНИДА СПОРТЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХДМДА НАЗОРАТ КД1ЛИШ УСУЛЛАРИ

ГАНДБОЛ СПОРТ ТУРИГА ТАНЛАБ ОЛИШ ЖАРАЁНИДА СПОРТЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХДМДА НАЗОРАТ КД1ЛИШ УСУЛЛАРИ Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR…

Davomini o'qish... ГАНДБОЛ СПОРТ ТУРИГА ТАНЛАБ ОЛИШ ЖАРАЁНИДА СПОРТЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХДМДА НАЗОРАТ КД1ЛИШ УСУЛЛАРИ
Posted in Kitoblar

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИДА СПОРТ УЙИНЛАРИ ЦОИДАЛАРИНИНГ АХДМИЯТИ

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИДА СПОРТ УЙИНЛАРИ ЦОИДАЛАРИНИНГ АХДМИЯТИ Yozilgan yili: 2021- yil . Bo’limi: Konferensiya materiallari Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Xabibullayev S.X. Ko’chirib…

Davomini o'qish... ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИДА СПОРТ УЙИНЛАРИ ЦОИДАЛАРИНИНГ АХДМИЯТИ
Posted in Kitoblar

УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИНИНИГ 5-6 СИНФ УКУВЧИЛАРИНИ БАСКЕТБОЛ СПОРТ УЙИНИ ОРКАЛИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ .

УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИНИНИГ 5-6 СИНФ УКУВЧИЛАРИНИ БАСКЕТБОЛ СПОРТ УЙИНИ ОРКАЛИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ . Yozilgan yili: 2021- yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR…

Davomini o'qish... УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИНИНИГ 5-6 СИНФ УКУВЧИЛАРИНИ БАСКЕТБОЛ СПОРТ УЙИНИ ОРКАЛИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ .
Posted in Kitoblar

PEDAGOGIK TA’LIM INNOVATSION KLASTER YONDASHUVIDA 0‘ZARO HAMKORLIKNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

PEDAGOGIK TA’LIM INNOVATSION KLASTER YONDASHUVIDA 0‘ZARO HAMKORLIKNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Achilov…

Davomini o'qish... PEDAGOGIK TA’LIM INNOVATSION KLASTER YONDASHUVIDA 0‘ZARO HAMKORLIKNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI
Posted in Kitoblar

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ Yozilgan yili: 2020 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida…

Davomini o'qish... КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Posted in Kitoblar

ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida…

Davomini o'qish... ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕТОДА В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Posted in Kitoblar

BELBOG‘LI KURASH QOIDALARINING XUSUSIYATLARI

BELBOG‘LI KURASH QOIDALARINING XUSUSIYATLARI Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Sultanov A Ko’chirib olish  sultonov-a.pdf Hajmi:…

Davomini o'qish... BELBOG‘LI KURASH QOIDALARINING XUSUSIYATLARI
Posted in Kitoblar

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Yozilgan yili: 2021 — yil . Bo’limi: Maqolalar Elektron resurs QR code surati: Resurs haqida Choriyev I….

Davomini o'qish... ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ